Zateplovací systémy Praha

Firma DKS Praha s.r.o., zapsaná v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám, provádí zateplení obvodového pláště panelových domů kontaktním zateplovacím systémem ETICS a odvětrávaným zateplovacím systémem ETICS od výrobců Terranova, Baumit, Stomix atd. Jako tepelnou izolační hmotu používáme při zateplení panelových domů minerální vatu a polystyren, díky nimž se snižují tepelné ztráty. Zateplení od firmy DKS Praha nejen chrání a zlepšuje vzhled, ale hlavně prodlužuje životnost panelových domů. Kromě zateplovacích systémů a zateplení panelových domů, realizujeme také zateplení střechy a výměnu oken.

Zateplení panelových domů

Zateplení panelových domů je v současnosti nejefektivnější a zároveň ekonomický způsob opravy obvodového pláště. V rámci zateplení panelových domů zateplovacím systémem ETICS jsme schopni také realizovat rekonstrukce a zateplení meziokenních vložek, výměnu oken, dveří či klempířských prvků, hromosvody, moderní nátěry fasád, dodatečné kotvení separovaných částí, sanace odhalené výztuže a injektáž spár pryskyřicí či cementovým mlékem.

Zateplení ploché střechy

Provádíme rekonstrukce plochých střech jak ve variantě bez zateplení, tak se zateplením a to střechy kotvené, zatížené, pochůzné i zatravněné a zajišťujeme jejich odborný posudek. Zateplení ploché střechy je komplexní provedení rekonstrukce střešního pláště včetně opravy strojoven, výtahů, světlíků i komínu. Dále oprava střechy zahrnuje hromosvody včetně revize, oplechování atik, říms a stříšek nad lodžiemi. Samozřejmě také nabízíme poradenskou činnost včetně výpočtu sání větru, tloušťky tepelné izolace atd.

Výměna oken

Naše firma DKS Praha provádí výměnu oken plně po funkční, mechanické, tepelně technické a bezpečné stránce. Jsme si vědomi toho, že výměna oken představuje nedílnou součást a prvek stavby, který propojuje interiér s okolním světem. Automaticky s okny počítáme jako se zdrojem denního světla, který má výrazný vliv na vnější vzhled budovy. Proto je výměna oken pro nás stejně důležitá jako samotné zateplení.

imgRef
tel./fax: +420 257 322 722
E-mail: dkspraha@dkspraha.cz
IČO: 25765124
DIČ: CZ25765124
mapa: zde